Energirammer

Energirammeberegning udføres på nybyggeri og ombygning af eksisterende byggeri.

Der udarbejdes en rapport, som skal indleveres til kommunen, for at få byggetilladelse til nyopførelse og for at få godkendt eksisterende byggeri til udlejning.

Køberrådgivning

Køberrådgivning giver køber en teknisk rådgivning og dermed overblik over en ejendoms fysiske stand før et eventuelt køb. En køberrådgivning har det primære formål at informere køber om:

  • Hvordan boligens nuværende stand kan holdes.
  • Hvordan boligens nuværende standard kan forbedres.
  • Hvordan boligen kan opnå et anderledes/nyt "udseende".

Dvs. hvordan den konkrete ejendom kan komme i netop den vedligeholdelses- og indretningsstand, som køber ønsker at opnå. Rådgivningens formål er ikke at kritisere en udarbejdet tilstandsrapport!

Besigtigelsesrapporter - Syn og skøn

Ved tvister om skader på ejendomme, hvor skaderne er konstateret i forbindelse med en ejendomshandel, medvirker vi gerne som uvildig syns- og skønsmand.

Besigtigelsesrapport for andre ejendomme

Ved ejendomme, der ikke er omfattet af Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. kan vi på samme grundlag og med samme omfang udarbejde en besigtigelsesrapport, men denne rapport giver ikke mulighed for at fraskrive sig de 10 års ansvar.

Blower Door test

Tæthedsprøvning af bygninger ved hjælp af Blower Door metoden. Murbyg udfører tæthedsprøvning af bygninger.

Kontakt os

Erhvervsforsikret hos ADIS
Forsikringspolicenr.: 153-08280752-30010
Dækkende hele landet

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København K
Telefon: 33926700