Tilstandsrapport

En tilstandsrapport har til formål at beskrive i hvilket omfang, bygningens fysiske tilstand er ringere, end tilstanden i tilsvarende, intakte bygninger af samme alder. Tilstandsrapporter udarbejdes på baggrund af en visuel gennemgang af bygningens synlige og alment tilgængelige bygningsdele. Tilstandsrapporter afdækker synlige skader, der nedsætter bygningens funktion eller værdi nævneværdigt. Endvidere afdækkes tegn på skader eller fysiske forhold, der giver en nærliggende risiko for, at der vil kunne udvikles en skade.

I en tilstandsrapport skal vi, som bygningssagkyndige, angive skaderne ud fra en skala af 5 karakterer, der således afspejler, hvor alvorlig den fundne skade er for bygningsdelen og/eller omkringliggende bygningsdele.

Med en tilstandsrapport er det muligt for dig som sælger, at frigøre dig for dit 10-årige ansvar overfor køber. Dette kræver blot, at du forelægger en tilstandsrapport samt tilbud om ejerskifteforsikring. Uden en ejerskifteforsikring kan køber kræve erstatning på skjulte fejl og mangler i op til 10 år efter ejendomshandlen.

En tilstandsrapport er ikke lovpligtig, men der findes næppe mange sælgere idag, som ikke ønsker at sikre sig mod 10 års ansvar.

Sælgers oplysninger til tilstandsrapporter

Som en integreret del af tilstandsrapporten indgår sælgers oplysninger om ejendommen. F.eks. om tidligere udførte reparationer samt viderebringelse af reel viden om skader der måtte være på salgstidspunktet. Sælger er således ikke fritaget for sin loyale oplysningspligt.

Fornyelse af tilstandsrapport

Ved indgåelse af købsaftale må tilstandsrapporten højst være 6 måneder gammel. Herefter betragtes den som forældet og skal fornyes. Betaling for fornyelse sker til nedsat pris.

Kontakt os