Tilstandsrapport
Tilstandsrapport ikon

En byggeteknisk rapport som afdækker en bygnings fysiske tilstand og bl.a. afdækker skader der nedsætter bygningens værdi nævneværdigt.

Info
Energimærke
Energimærke ikon

En mærkningsordning, der har til formål at hjælpe boligkøbere og lejere med at finde ud af, hvor dyr ejendommen samlet set vil være at opvarme.

Info
Energirammer
Energirammer ikon

Det energiforbrug en bygning maksimalt må bruge. Omfatter bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand.

Info
Besigtigelsesrapport
Besigtigelsesrapport ikon

Ved tvister om skader på ejendomme, hvor skaderne er konstateret i forbindelse med en ejendomshandel, medvirker vi gerne som uvildig syns- og skønsmand.

Info
Rådgivning ved huskøb
Rådgivning ved huskøb ikon

Køberrådgivning giver køber en teknisk rådgivning og dermed overblik over en ejendoms fysiske stand før et eventuelt køb.

Info
Blower Door test
Blower Door test ikon

Tæthedsprøvning af bygninger ved hjælp af Blower Door metoden.

Info

Kontakt os

Erhvervsforsikret hos ADIS
Forsikringspolicenr.: 153-08280752-30010
Dækkende hele landet

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København K
Telefon: 33926700